Ledig stilling

/Ledig stilling
Ledig stilling 2021-04-27T09:52:05+01:00

26.04.21

Seram Coatings AS er et ungt selskap med stort vekstpotensial. Selskapet er basert på en patentert, revolusjonerende oppfinnelse fra NTNU som gjør det mulig å benytte silisiumkarbid til termisk sprøyting. Selskapet er basert på Herøya i Porsgrunn, med 10 ansatte lokalt og globalt.

Seram Coatings AS kvalifiserer nå sine produkter i flere markeder, og forventer sterk vekst med norske og internasjonale kunder. Produktene adresserer flere av FNs bærekraftsmål, og bidrar dermed til det grønne skiftet.

Ansvarlig for termisk sprøytekammer

Vi skal etablere et «state of the art» termisk sprøytekammer som en del av våre fasiliteter på Herøya Industripark i Porsgrunn. Sprøytekammeret skal installeres oktober 2021.

Dette er en svært viktig milepel for oss og svært viktig for vår tekniske utvikling og for ytterligere å styrke vår posisjon i markedet globalt.

Vi skal så raskt som mulig ansette en person som kan ta totalansvaret for sprøytekammeret. Desto tidligere – desto bedre – fordi det vil gi deg god tid til å bli kjent med oss og vi med deg. Ikke minst vil det gi deg en super anledning til være tett på innkjøpet, instalasjonen og oppstarten av sprøytekammeret. Det vil gi deg gode muligheter for opplæring fra vår leverandør og vårt interne ekspertteam.

Du vil bli del et innovativt, uformelt og multinasjonalt team med god muligheter for utvikling i takt med at selskapet vokser. Vi er kommet langt i utviklingen av en teknologi og et produkt som har et stort potensiale.

Ansvar:

Du skal sørge for:

– Deltagelse i installasjonen av vårt nye termiske sprøytekammer i nært samarbeide med vår leverandør og vårt ekspertteam

– Effektiv og sikker drift, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av vårt termiske sprøytekammer

– Kontinuerlig oppdatering om utviklingen av termisk sprøyteknologi med spesiell vekt på termisk sprøytekammerteknologi

– Samarbeide effektivt med andre deler av organisasjonen – produksjon, F&U og salg og marked

– Bidra til utviklingen av Seram Coatings totalt sett – og til videreutviklingen av vår innovative og uformelle arbeidsmiljø

Personlig egenskaper:

Personlig egenskaper er viktige for oss. Du må:

– Kunne arbeide selvstendig – men også som en del av vårt team

– Være proaktiv – fremoverlent og entusiastisk

– Være tett-på – nøyaktig – og ha sans for detaljene

– Praktisk – og «ta på deg kjeledressen når det er nødvendig». Holdningen «ingen jobb for stor – ingen jobb for liten» er viktig for oss

– Samarbeide godt med folk med annen kulturell bakgrunn. Vi er et multinasjonalt team og våre kunder er over hele verden

– Kommunisere åpent og direkte – «kalle en spade for en spade» – og ha integritet

– Være læringvillig og nyskjerrig. Vi er kontinuerlig på jakt etter nye og bedre løsninger

Erfaring og utdannelse:

Du har:

– Termisk sprøyteerfaring er en for del – men ikke avgjørende. Du vil få opplæring av vår leverandør og vårt ekspertteam

– Dypgående materialforståelse

– Erfaring med materialtesting og slitasjetesting

– Teknisk (ingeniør) utdannelse på B.Sc – M.Sc nivå – men omfattende og relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse

– Gode grunnleggende datakunnskaper (Excel, etc)

– Beherske engelsk godt skiftlig og muntlig

Sjefen din:

Du vil rapportere til vår F&U-sjef Emil Valaker – som har lang fartstid i selskapet og er en av de fremste på vår teknologi.

Betingelser:

For å få tak i den rette personen vet vi at vi må vi være konkurransedyktig.

Arbeidsted:

Ditt arbeidssted er på Herøya Industripark – Porsgrunn. Noe reisevirksomhet på påregnes.

Kontakt:

Emil Valaker (+ 47 932 14 571 – emil.valaker@seramcoatings.com) eller Jens R. Jenssen (+47 480 80 290 – jensjenssen2016@gmail.com) – som er vår rådgiver.

Søknadsfrist:

Så raskt som mulig. Vi har dårlig tid. Fra deg trenger vi et kort brev om hvorfor vil du jobbe for oss? – og din CV.

Send brev og CV til Jens R. Jenssen – jensjenssen2016@gmail.com.

Referanser kontakter vi bare etter avtale med deg.